Gl. Ålbo – om os

I Gl.Ålbo har man altid haft dykkere og lystfiskere.

I 1994 overtog vi, Klaus & Ketti Hansen, campingpladsen. Helt fra starten var vi klar over, at pladsen var for lille som ”kun” campingplads. Derfor besluttede vi at specialisere os i dykning og lystfiskeri.

Sådan opstod et af de bedste dykker- og fiskeressorts i Danmark. De gamle bygninger måtte vige for nye og mere moderne. Infrastrukturen blev bygget op fra bunden .En stor fyldestation til dykkerflasker blev anskaffet, en flåde af udlejningsjoller kom til.

Bådebroen blev anskaffet, pladsen blev tilsluttet offentlig kloak, derefter byggede vi 11 nye luksushytter. Det hele er lavet under hensyntagen til pladsen rolige atmosfære. Alle tiltag er lavet med henblik på lystfiskere, dykkere, fastliggere og ikke mindst almindelige turister.

Antallet af lystfiskere er støt stigende. Flere og flere lystfiskere får øjnene op for havørredfiskeriet. Fine fangster, individuel rådgivning, tips og gode fiskehistorier hører med, når man er i Gl.Ålbo.

GL. Ålbo – Aktiv Ferie

For år tilbage startede Visit Denmark et tiltag Aktiv Ferie. Vi har været med fra starten og været med til at udvikle nye kvalitetsnormer, koncepter og strategier for at højne den danske turisme. Ved aktivt at deltage på diverse fagmesser, holder vi os orienteret om nye trends og tiltag, og kan derfor aktivt være med til hele tiden at forbedre udbuddet af fritidsaktiviteter.
Gl . Ålbo er udstyret med kvalitetslogoet: Små Pladser, som vi har været med til at udvikle. Her er campingpladser, med plads til max 145 enheder. Stort set ligger alle pladserne i en fantastisk natur. I kraft af deres størrelse er de tit ikke i stand til selv at markedsføre pladsen i stor udstrækning. Derfor er dette markedsføringssamarbejde oprettet.